Vill du bli språkstödjare åt utländska läkare som behöver förbättra svenskan? Vill du tjäna extra pengar?


I mars 2022 (preliminärt) startar en sex månaders preparandkurs i medicin för läkare med
utländsk examen, i KI:s regi. Målet med kursen är att förbereda för Socialstyrelsens
kunskapsprov. Kursen går på heltid, med 1 – 2 halvdagars språkstöd varje vecka.
Språkstödet integreras med det medicinska innehållet: varje vecka övar man på de delar
som är relevanta för den medicinska kursen, vad gäller läsförståelse, ordförråd och uttal,
utifrån de texter man ända jobbar med och de samtalssituationer som är relevanta för
kommande läkararbete.


Vill du bli språkstödjare?
Med din utbildning till läkare är du en utmärkt person att träffa en liten grupp och jobba
med ordförråd, läsförståelse och uttal. Du får förstås hjälp med planering och annat stöd
av en koordinator, och ni kommer att vara flera språkstödjare som jobbar parallellt.


Vad krävs?
Vad som krävs av dig är förstås ett intresse för språk, inte minst ordförståelse och
läsförståelse. Du behöver ha ett pedagogiskt intresse att handleda andra.
Det krävs också ett intresse för de medicinska delarna av preparandkursen, eftersom
språkstödet ska stötta deltagarna att bättre tillägna sig det innehållet.


När och hur?
Kursen är på 6 månader, med start i mars 2022 och ett uppehåll över sommaren. Ditt
engagemang innebär 1 – 2 halvdagar per vecka då du träffar en grupp på 7 – 8 deltagare,
antingen i grupp eller individuellt. Du kommer att kunna ha språkstödet på distans /
digitalt eller på plats på campus, utifrån din egen planering och deltagarnas hemort.


Ersättning
Som språkstödjare får du en ersättning på 160:-/timme, dvs 480:- per halvdag.

Hör av dig till Stina Hållsten ([email protected]) eller Eva Ihre [email protected])
för mer information!