Begreppslista

Läkarsektionens arbete innehåller många förkortningar. Nedan presenteras en lista på vanligt förekommande förkortningar inom Läkarsektionen och läkarprogrammet.