Rapporter

Rapport om digital undervisning

Rapport digital undervisning

Kartläggning av tidigare tentamina, svarsaspekter och återkoppling på skriven tentamen

Kartläggning av tidigare tentamina, svarsaspekter och återkoppling på skriven tentamen

Rapport gällande salstentamen under covid-19

Salstentamen på läkarprogrammet under covid-19 resultat från enkät till studenter

Rapport detaljerade lärandemål

Rapport detaljerade lärandemål

Genomströmningsanalys

Genomströmningsanalys på Karolinska Institutet