Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöten

Här läggs alla styrelsemötesprotokoll ut efter att de är justerade, dvs genomlästa och påskrivna av de utsedda justeringspersonerna på mötet. Detta innebär att protokollet publiceras tidigast några veckor efter mötesdatumet.
Protokollen skrivs även ut och finns i fysisk form i pärm märkt “Läkarsektionen” i MF:s kansli campus Solna.

2022

Protokoll 2022-01-05

2021

Protokoll 2021-11-23

Protokoll 2021-11-09

Protokoll 2021-10-26

Protokoll 2021-10-12

Protokoll 2021-09-28

Protokoll 2021-09-14

Protokoll 2021-08-31

Protokoll 2021-06-04

Protokoll 2021-03-29

Protokoll 2021-03-08

Protokoll 2021-02-23

Protokoll 2021-02-10

2020

2019

Protokoll 2019-12-02

Protokoll 2019-11-18

Protokoll 2019-10-31

Protokoll 2019-10-14

Protokoll 2019-09-24

Protokoll 2019-09-12

Protokoll 2019-05-28

Protokoll 2019-05-14

Protokoll 2019-04-29

Protokoll 2019-04-11

Protokoll 2019-04-01

Protokoll 2019-03-18

Varför är protokollen så formella? Enligt Medicinska Föreningens reglemente åligger det Läkarsektionen att sammanträden i styrelse och sektion protokollförs enligt MF:s protokollmallar.