Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöten

Här läggs alla styrelsemötesprotokoll ut efter att de är justerade, dvs genomlästa och påskrivna av de utsedda justeringspersonerna på mötet. Detta innebär att protokollet publiceras tidigast några veckor efter mötesdatumet.

Av säkerhetsskäl har Läkarsektionen beslutat att publicera protokollen utan signaturer från justerare. Signerade protokoll skrivs ut och finns i fysisk form i Läkarsektionens pärm i MF:s reception på campus Solna.

2024

Protokoll 2024-03-04

Protokoll 2024-02-19

Protokoll Extrainsatt Styrelsemöte 2024-01-30

Protokoll 2024-01-22

Protokoll 2024-01-15

2023

Protokoll 2023-10-26

Protokoll 2023-10-02

Protokoll 2023-09-18

Protokoll 2023-09-04

Protokoll 2023-05-15

Protokoll 2023-04-24

Protokoll Extrainsatt Styrelsemöte 2023-04-05

Protokoll 2023-04-03

Protokoll 2023-03-20

Protokoll 2023-03-06

Protokoll 2023-02-20

Protokoll Extrainsatt Styrelsemöte 2023-01-24

Protokoll 2023-01-23

Protokoll 2023-01-07

2022

Protokoll extrainsatt styrelsemöte 2022-12-01

Protokoll 2022-11-15

Protokoll 2022-11-01

Protokoll extrainsatt styrelsemöte 2022-10-29

Protokoll 2022-10-11

Protokoll 2022-09-20

Protokoll 2022-09-06

Protokoll 2022-05-10

Protokoll 2022-04-19

Protokoll 2022-04-05

Protokoll 2022-03-15

Protokoll 2022-03-01

Protokoll 2022-02-16

Protokoll 2022-01-17

Protokoll 2022-01-05

2021

Protokoll 2021-11-23

Protokoll 2021-11-09

Protokoll 2021-10-26

Protokoll 2021-10-12

Protokoll 2021-09-28

Protokoll 2021-09-14

Protokoll 2021-08-31

Protokoll 2021-06-04

Protokoll 2021-03-29

Protokoll 2021-03-08

Protokoll 2021-02-23

Protokoll 2021-02-10

2020

Protokoll 2020-11-18

Protokoll 2020-11-04

Protokoll 2020-10-14

Protokoll 2020-09-24

Protokoll 2020-05-17

Protokoll 2020-04-28

Protokoll 2020-04-07

Protokoll 2020-03-22

Protokoll extrainsatt styrelsemöte 2020-03-17

Protokoll 2020-03-04

Protokoll 2020-02-13

2019

Protokoll 2019-12-02

Protokoll 2019-11-18

Protokoll 2019-10-31

Protokoll 2019-10-14

Protokoll 2019-09-24

Protokoll 2019-09-12

Protokoll 2019-05-28

Protokoll 2019-05-14

Protokoll 2019-04-29

Protokoll 2019-04-11

Protokoll 2019-04-01

Protokoll 2019-03-18

Varför är protokollen så formella? Enligt Medicinska Föreningens reglemente åligger det Läkarsektionen att sammanträden i styrelse och sektion protokollförs.

Vid frågor gällande protokollen vänligen kontakta Läkarsektionen via e-post.