Start

Läkarsektionen

Vilka är vi?

Läkarsektionen är den sektion inom Medicinska Föreningen som representerar alla Karolinska Institutets läkarstudenter i utbildningsrelaterade frågor. Vi sitter med i terminskollegier, temakollegier, kommittéer, programkommitén (PK), programnämnden (PN) samt olika arbetsgrupper. Läkarsektionen består av sektionens styrelse och samtliga läkarstudenter på Karolinska Institutet.

Vad gör vi?

Läkarsektionens främsta uppgift är att arbeta med utbildningsbevakning. Vi gör det genom att tillsätta studentrepresentanter i de kollegier och kommittéer som diskuterar och beslutar om läkarutbildningen på Karolinska Institutet. Genom att utvärdera och omforma kurser, vara med och lösa problem, komma med synpunkter och förbättringsförslag och delta i långsiktigt förbättringsarbete har sektionens studentrepresentanter ett stort inflytande över programmets utformning. Läs mer om studentrepresentation här.

Under terminerna kallar vi till sektionsmöten med jämna mellanrum. Där diskuterar vi aktuella frågor som rör utbildningen och stämmer av med studentrepresentanterna om hur arbetet går i de olika temakollegierna, kommittéerna och arbetsgrupperna. 

Två till tre gånger per termin hålls nationella så kallade OMSiS-möten där representanter från alla utbildningsorter möts och diskuterar utbildningsfrågor rörande läkarutbildningen. Detta är ett utmärkt tillfälle att lära känna studenter från andra utbildningsorter och få en insikt i hur de olika utbildningarna skiljer sig åt. Läkarsektionen samordnar dessa möten i Stockholm och medverkar på samtliga OMSiS-möten på andra orter.

Dessutom samordnar sektionen läkarstudenternas egna studiesociala projekt; Läkarintrot, Medicinar-SM och LÄSK (Läkarsektionens Sociala Kommitté).

July 2024

MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

Självklart tar vi emot synpunkter på sektionsarbetet och svarar på frågor. Givetvis kan du även kontakta oss om det är någon specifik fråga du vill lyfta inom sektionen.

Om du vill bekanta dig med de frågor som läkarsektionen jobbar med så rekommenderar vi att du läser tidigare protokoll och kommer på ett möte!

Maila [email protected] eller besök vår facebooksida där du också kan komma i kontakt med oss. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!