Utbyte

Prioriteringsordningen

Studenter som har engagerat sig i särskilda poster inom Karolinska Institutet och/eller Medicinska Föreningen har rätt att få meriter inför ansökan till utbyte.

Prioriteringsordningen för utbyten fastställs av Läkarprogrammets Internationella Kommitté (LINK) där Läkarsektionen har tre studentrepresentanter. Varje höst revideras prioriteringsordningen, och alla läkarstudenter har möjlighet att skicka in förslag på förändringar (tillägg av poster, borttagande av inaktuella poster eller omprioritering av existerande poster). Studentrepresentanterna i LINK hjälper till att samla in förslagen, men det är i slutändan LINK i sin helhet som fattar beslut om prioriteringsordningen.

Du hittar den senaste prioriteringsordningen på läkarprogrammets programwebb.
Mer om vilka utbyten som finns och hur ansökan går till kan du läsa om på KI:s hemsida.

Information om utbyten på det nya 6-åriga läkarprogrammet hittar du på KI:s hemsida om utbyte.

Merit från Läkarsektionen

Läkarsektionens ordförande utfärdar meriter för alla poster som ligger under Läkarsektionen nämligen:

  • Studentrepresentant inom Läkarsektionen
  • Introduktionsverksamheten (Läkarintrot)
  • Medicinar-SM (Med-SM)
  • Läkarsektionens Sociala Kommitté (LÄSK)
  • Kursrådsrepresentant på läkarprogrammet

Nedan beskrivs proceduren:

  1. Skriv till ordförande för den organisation du vill ha merit för (kursrådsrepresentanter ombeds skriva direkt till Läkarsektionens ordförande).
  2. Alla ordförande kontrollerar och sammanställer en lista som skickas tillbaka Läkarsektionens ordförande.
  3. Läkarsektionens ordförande skriver på intygen och skickar till MF:s ordförande.
  4. MF:s ordförande skriver på intygen.
  5. Läkarsektionens ordförande återkopplar när intygen finns att hämta på MF.

Intyg för meriter ges vanligen ut kring varje årsskifte. Se till att kontakta din ordförande i god tid (innan november) för att se till att få din merit i tid! Ansökan till utbyte stänger vanligen 1 februari för utbyte nästkommande läsår. Se KI:s hemsida för mer information.

Vid övriga frågor gällande utbytesintyg och dylikt, mejla Läkarsektionen så hjälper vi till i ärendet.

Nedan finner du den aktuella meritlistan:

https://education.ki.se/media/48315/download