Sektionsmötesprotokoll

Sektionsmöten

Här läggs alla sektionsmötesprotokoll ut efter att de är justerade, dvs genomlästa och påskrivna av de utsedda justeringspersonerna på mötet. Detta innebär att protokollet publiceras här tidigast efter nästkommande sektionsmöte.
Protokollen skrivs även ut och finns i fysisk form i pärm märkt “Läkarsektionen” i MF:s kansli campus Solna.

2023

Protokoll 2023-12-14 – Årsmöte

Protokoll 2023-11-09

Protokoll 2023-10-19

Protokoll 2023-09-21

Protokoll 2023-05-11

Protokoll 2023-04-13

Protokoll 2023-03-09

Protokoll 2023-02-09

2022

Protokoll 2022-12-01 – Årsmöte

Protokoll 2022-11-24

Protokoll 2022-11-03

Protokoll 2022-10-06

Protokoll 2022-09-22

Protokoll 2022-05-05

Protokoll 2022-04-07

Protokoll 2022-03-10

Protokoll 2022-02-03

2021

Protokoll 2021-12-09 – Årsmöte

Protokoll 2021-11-18

Protokoll 2021-10-28

Protokoll 2021-10-07

Protokoll 2021-09-16

Protokoll 2021-05-06

Protokoll 2021-04-08

Protokoll 2021-03-11

Protokoll 2021-02-18

2020

Protokoll 2020-12-10 – Årsmöte

Protokoll 2020-11-26

Protokoll 2020-10-29

Protokoll 2020-10-01

Protokoll 2020-05-14

Protokoll 2020-04-16

Protokoll 2020-03-19

Protokoll 2020-02-26

2019

Protokoll 2019-12-12 – Årsmöte

Protokoll 2019-11-12

Protokoll 2019-10-17

Protokoll 2019-09-19

Protokoll 2019-05-22

Protokoll 2019-04-24

Protokoll 2019-03-26

Protokoll 2019-02-26

2018

Protokoll 2018-12-05 – Årsmöte

Protokoll 2018-11-05

Protokoll 2018-10-02

Protokoll 2018-05-16

Protokoll 2018-04-18

Protokoll 2018-03-13

Protokoll 2018-01-25

2017

Protokoll 2017-12-05

Protokoll 2017-09-26

Protokoll 2017-04-24

Protokoll 2017-03-21

Protokoll 2017-02-16

2016

Protokoll 2016-11-30

Protokoll 2016-10-20

Protokoll 2016-09-21

Protokoll 2016-05-11

Protokoll 2016-04-13

Protokoll 2016-03-07

För åren 2011-2015 publicerades rapporter från temakollegier osv på: http://lakarsektionen.blogspot.com

Varför är protokollen så formella? Enligt Medicinska Föreningens reglemente åligger det Läkarsektionen att sammanträden i styrelse och sektion protokollförs enligt MF:s protokollmallar.