Övriga dokument

Studentrepresentation

LS har tagit fram em guide till vilka uppgifter en studentrepresentant har. Ladda ned dokumentet här nedan genom att trycka på “Download”-knappen.


Läkarsektionens verksamhetsplan


Läkarsektionens reglemente

LS reglemente


Skrivelser

Skrivelse till PN om att alla studenter bör erbjudas lika många tentamenstillfällen (2017-09-20).

Skrivelse till läkarstudenter på Karolinska Institutet gällande studentrepresentation (2020-04-05)