Start

Vilka är vi? Läkarsektionen är den sektion inom Medicinska Föreningen som representerar alla Karolinska Institutets läkarstudenter i utbildningsrelaterade frågor. Vi sitter med i temakollegier, kommittéer, programrådet (PR), programnämnden (PN) samt olika arbetsgrupper. Läkarsektionen består av sektionens styrelse och samtliga läkarstudenter på Karolinska Institutet. Vad gör vi? Läkarsektionens främsta uppgift är att arbeta med utbildningsbevakning. Vi gör det genom att tillsätta studentrepresentanter i de kollegier och kommittéer som diskuterar och beslutar om läkarutbildningen på Karolinska Institutet. Genom att utvärdera och omforma kurser, vara med och lösa problem, komma med synpunkter och förbättringsförslag och delta i långsiktigt förbättringsarbete har sektionens studentrepresentanter ett stort inflytande över programmets utformning. Läs mer om studentrepresentation här. Under terminerna kallar vi till sektionsmöten med jämna mellanrum. Där diskuterar vi aktuella frågor som rör utbildningen och stämmer av med studentrepresentanterna om hur arbetet går i de olika kollegierna och kommittéerna. Två till tre gånger per termin hålls nationella så kallade OMSiS-möten där representanter från alla utbildningsorter möts och diskuterar utbildningsfrågor rörande läkarutbildningen. Detta är ett utmärkt tillfälle att lära känna studenter från andra utbildningsorter och få en insikt i hur de olika utbildningarna skiljer sig åt. Läkarsektionen samordnar dessa möten i Stockholm och medverkar på samtliga OMSiS-möten på andra orter. Dessutom samordnar sektionen läkarstudenternas egna utskott, till exempel International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA), Kollogruppen och Medicinar-SM. Våra möten Sektionsmöten HT17 5 dec kl 17.30, MF Solna. Sektionsmötet är sektionens stora diskussionsforum. Alla läkarstudenter är välkomna – du behöver inte vara engagerad i sektionen sedan tidigare! Styrelsen förbereder dagordningen och alla mötesdeltagare diskuterar aktuella frågor. Studentrepresentanter rapporterar även från sina respektive kollegier/kommittéer och har möjlighet att få en allmän bild av vad vi som läkarstudenter tycker i en viss fråga. Dessa åsikter kan studentrepresentanterna sedan ta med sig tillbaka till kollegiet/kommittén och på så vis representera oss läkarstudenter. Alla läkarstudenter får kallelse och dagordning till sektionsmötet mailad till sin studentmail en vecka innan mötet. Kontakt Självklart tar vi också emot synpunkter på sektionsarbetet och svarar på frågor. Givetvis kan du även kontakta oss om det är någon specifik fråga du vill lyfta inom sektionen. Maila [email protected] eller besök vår facebooksida där du också kan komma i kontakt med oss. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!