Styrelsen

Styrelsemöten VT24:

Datum tillkommer snart

Vid frågor som önskas tas upp av styrelsen. Vänligen kontakta oss per e-post på [email protected].