Styrelsemöten

Styrelsemöten våren 2023:

Protokoll från föregående möten finns att läsa här.

7 januari
23 januari
20 februari
6 mars
20 mars
3 april
24 april
8 april

Samtliga möten kl 18.00 – 21.00

Kontakta styrelsen

Styrelsen kontaktas via mail till [email protected]. Varje enskild styrelsemedlem når du via mail till fö[email protected]

Läkarsektionens styrelse 2022