Styrelsemöten

Styrelsemöten våren 2024:

Protokoll från föregående möten finns att läsa här.

15 januari
22 januari
19 februari
4 mars
18 mars
1 april
29 april
13 maj

Samtliga möten kl 17.30 – 20.30

Kontakta styrelsen

Styrelsen kontaktas via mail till [email protected]. Varje enskild styrelsemedlem når du via mail till fö[email protected]

Läkarsektionens styrelse 2024