Styrelsemöten

Styrelsemöten hösten 2021:

Protokoll från föregående möten finns att läsa här.

31 augusti
14 september
28 september
12 oktober
26 oktober
9 november
23 november

Alla möten hålls för närvarande på Zoom.

Samtliga möten kl 17.00 – 20.00

Kontakta styrelsen

Styrelsen kontaktas via mail till [email protected] Varje enskild styrelsemedlem når du via mail till fö[email protected]

Läkarsektionens styrelse 2021