Styrelsemöten

Styrelsemöten våren 2022:

Protokoll från föregående möten finns att läsa här.

5 januari
17 januari
16 februari
1 mars
15 mars
5 april
19 april

Samtliga möten kl 18.00 – 21.00

Kontakta styrelsen

Styrelsen kontaktas via mail till [email protected] Varje enskild styrelsemedlem når du via mail till fö[email protected]

Läkarsektionens styrelse 2022