Q & A

Studentrepresentation

Vem kan bli studentrepresentant?
Alla läkarstudenter vid KI som också innehar MF-medlemsskap kan bli studentrepresentanter i Läkarsektionen. Du kan söka en post oavsett vilken termin du går (även T1!), och du behöver inte ha gå eller ha gått den kurs/termin du söker en post i. Bli medlem här!

Vad är meriterande för att bli vald till studentrepresentant?
Tidigare engagemang inom sektionen (närvaro på sektionsmöten, tidigare studentrepresentantpost) är meriterande men inget krav. I övrigt bedöms ansökningar utifrån personlig motivering och andra relevanta erfarenheter. Om du söker en mer ansvarstung post som Programkoler legiet ellProgramnämnden kan styrelsen vilja genomföra en kortare intervju vilket också utgör underlag för bedömning.

Behöver jag har gått på sektionsmöten tidigare?
Generellt ja. I enstaka fall kan sökande (framförallt från tidiga terminer) som inte deltagit på sektionsmöten bli erbjudna en post.

Behöver jag gå en viss termin för att få en post inom ett temakollegium?
Nej, vid tillsättandet av enstaka poster är en viss terminstillhörighet önskvärd, men i de flesta fall eftersträvas i studentrepresentantgrupperna en blandning av studenter från olika terminer.

Hur gör jag om jag vill söka fler poster?
I ansökan finns det möjlighet att skriva om du önskar fler än en post. Om du har kryssat i fler poster i din ansökan blir du ombedd att rangordna dina topp-tre-val.

Hur går tillsättandet av studentrepresentanter till? 
Efter avslutad ansökningsperiod går Läkarsektionens styrelse igenom alla ansökningar, som också beslutar vilken student som tillsätts på vilken post. Ansöker du till mer ansvarstunga poster såsom PN/PR kan du eventuellt bli uppringd för en telefonintervju i samband med detta.

Hur lång tid sitter man som studentrepresentant?
Så länge man vill! Förutsatt att man sköter de åtaganden en studentrepresentantpost innebär så finns möjlighet att inneha samma post under hela sin studietid. För att erhålla merit för utbyte krävs ett års engagemang.

Fick du inte svar på din fråga? Läs mer under “Om studentrepresentation“, eller hör av dig till oss.

Allmänt

Vad är skillnaden på Medicinska Föreningen och Läkarsektionen?
Medicinska Föreningen är studentkåren som representerar alla studenter på Karolinska Institutet.
Läkarsektionen är den delen av kåren som representerar läkarstudenter på KI.

Behöver man vara medlem i Läkarsektionen?
Läkarsektionen representerar alla läkarstudenter på Karolinska Institutet, oavsett om du är medlem i Medicinska Föreningen eller ej. För att bli studentrepresentant, styrelseledamot eller för rösträtt på Läkarsektionens årsmöte krävs medlemskap.

Vad är skillnaden på en representant i kursrådet och en studentrepresentant inom Läkarsektionen?
Kursrådet är ett sätt för kursen att inhämta feedback från studenter som går kursen just då och är begränsat till en kurs eller ett moment. En studentrepresentant inom Läkarsektionen sitter antingen i ett terminskollegium, temakollegium, en kommitté eller en arbetsgrupp som tittar på aktuella frågor som sträcker sig över en specifik kurs eller tema.

Jag har en fråga jag vill lyfta, hur göra jag?
Beroende på vad det är för typ av fråga finns det olika alternativ. Läs mer här.

Vad är skillnaden på ett terminskollegium, temakollegium, en kommitté och en arbetsgrupp?
Terminskollegier är de som ansvarar för terminerna på det nya sexåriga läkarprogrammet. Temakollegier är organen som ansvarar för en kurs eller samling av kurser på det gamla 5,5-åriga programmet. Kommittéer liknar temakollegierna men arbetar istället med en strimma, t.ex. PU eller PV. Arbetsgrupper är grupper som arbetar mer projektbaserat kring en specifik fråga, t.ex. arbetsgruppen för kurswebbar som tog fram förslag till studentmallen på Canvas.

Vad är ett sektionsmöte?
Sektionsmötet är det forum hela Läkarsektionen (studenter, studentrepresentanter och styrelse) träffas för att utbyta tankar och åsikter om aktuella frågor på programmet.

När väljs styrelsen? Vem kan sitta i styrelsen?
Styrelsen väljs en gång per år på ett årsmöte. På årsmötet har alla läkarstudenter som är medlemskap i Medicinska Föreningen rösträtt. Alla läkarstudenter som är medlemmar i Medicinska Föreningen får söka en plats i styrelsen.

Hur samlar Läkarsektionen in åsikter?
Sektionsmötena är Läkarsektionens stora diskussionsforum där studentrepresentanter och övriga studenter möts för att samla in åsikter. Läkarsektionens styrelse och studentrepresentanter kan även samla in opinion genom t.ex. skicka ut enkäter och starta diskussioner i sociala medier.

Jag blir förvirrad av alla förkortningar som är så lika: LS, SLS, SLF… Vad skiljer dem åt?
Läs mer här!