PN och PK

Programnämnden (PN)

Programnämnden för läkarprogrammet har det direkta ledningsansvaret för att utbildningen fungerar väl. Programnämnden är sammansatt av en ordförande, en programdirektor, ytterligare fyra lärarrepresentanter, tre studentrepresentanter, en representant för Region Stockholm samt adjungerade ledamöter. I nämnden diskuteras och beslutas övergripande frågor, som till exempel policybeslut, vilka kurser som ska ingå och längden på dessa, ekonomi, kvalitetsarbete samt utvecklingen av utbildningen. Nämnden består av:

  • 3 ordinarie studentrepresentanter (Elina Azizi, Malin Granbom Koski, Louisa Azizi)
  • 2 suppleanter som utgörs av de ordinarie studentrepresentanter i PR (Nabeel Aziz, Naixuan Pei)
  • 4 lärarrepresentanter (Anna Freyschuss, Gunnar Nilsson, Ellinor Kenne, Daniel Andersson)
  • 1 ordförande (Li Felländer-Tsai)
  • 1 programdirektor (Marie Dahlin)

Totalt har nio personer närvarande-, röst- och yrkanderätt enligt Högskoleförordningen och Högskolelagen. På nämndens möten deltar även ca 2-3 handläggare på läkarprogrammet, samt några andra personer knutna till programmet som är ständigt eller tillfälligt adjungerade.

Studentrepresentanter:


Programkollegium (PK)

Programkollegium (tidigare Programrådet) är programdirektorns (PD) rådgivande organ och bereder programspecifika frågor för beslut i programnämnden (PN). Programkollegium har utöver det ett operativt ansvar för programmet. Programkollegium leds av PD och består av ordförande för programmets olika grupper. Rådet består av:

  • 2 studentrepresentanter (Albin Dalipi, Naixuan Pei)
  • 7 temaordförande (en från varje temakollegium)
  • 5 företrädare från Kommittén för studentvalda kurser (SVK), Tentamenskommittén (TK), primärvård (PV), professionell utveckling (PU) samt vetenskaplig utveckling (VetU)
  • 1 ordförande (programdirektor Marie Dahlin)

På nämndens möten deltar även ca 2-3 handläggare på läkarprogrammet, samt några andra personer knutna till programmet som är ständigt eller tillfälligt adjungerade.

Studentrepresentanter:

I uppdraget som studentrepresentant i PK sitter man även som suppleant i PN samt CK. 


Kontakt

Studentrepresentanter kan antingen nås via e-post till fö[email protected] eller via styrelsens e-postadress [email protected]