OMSiS

OMSiS står för Ordförandekonventet för medicine studerande i Sverige och är ett forum för samtliga nationella motsvarigheter till Läkarsektionen. OMSiS samlas ca 2 ggr/termin för att diskutera frågor som rör samtliga lärosäten och bidrar med en plattform där vi kan diskutera samt hämta idéer och information. Alla ingående lärosäten turas om med att vara värd för mötet. Exempelvis skrev OMSiS ett gemensamt remissvar på på betänkandet “För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning” gällande den nya 6-åriga läkarutbildningen.

Har du någon fråga du skulle vilja att Läkarsektionen lyfter i detta forum? Kontakta oss på [email protected]