Medverka

Jag är redo! Hur gör jag?

Alla läkarstudenter är välkomna att delta i Läkarsektionen. Lättaste sättet att börja är att helt enkelt bara att dyka upp på något av våra sektionsmöten.

Vi tillsätter studentrepresentanter fortlöpande i de kollegier, kommittéer och arbetsgrupper där vi är representerade. Våra studentrepresentanter kommer från både prekliniska och kliniska terminer; du kan engagera dig redan från termin 1 eller vänta ända till termin 11. Tidigare engagemang inom sektionen är meriterande i valet av studentrepresentant.

Även om du inte väljer att vara studentrepresentant är du givetvis välkommen att närvara på våra sektionsmöten. Du kanske är nyfiken på vilka frågor som engagerar oss nu, har viktiga synpunkter eller idéer om de frågor som vi diskuterar. Du kan också läsa in dig på tidigare protokoll som du hittar under dokument.

Styrelsen väljs på årsbasis på årsmötet i januari. Inför omval till styrelsen kommer vi att lägga upp information om detta här på hemsidan. Det är en fördel om du varit på några sektionsmöten eller är studentrepresentant om du vill söka en styrelsepost, det är dock inget krav. Mer info om styrelsearbetet och vilka som sitter i nuvarande styrelsen hittar du under styrelsen.