LS/SLS/SLF?

Vem är vem i föreningsdjungeln? Med liknande namn och snarlika förkortningar är det inte alltid så lätt att hålla ordning på vem som är vem – och vem som gör vad! Här kommer därför en lite exposé över tre organisationer av tyngd med deras respektive studentorganisationer som alla arbetar aktivt med och för läkarstudenter på KI! 


Medicinska Föreningen (MF) är en av två studentkårer vid KI, och bedriver studiebevakning för KI-studenter i allmänhet. Programspecifika frågor och aktiviteter koncentreras istället till största del av varje programs respektive sektion. Läkarsektionen (LS) är således den instans som representerar alla läkarstudenter på KI. LS arbetar med utbildningsfrågor genom studentrepresentation på alla kurser, arbetsgrupper, kommittéer och högre beslutande organ på programmet. Under öppna sektionsmöten diskuteras aktuella frågor där alla är välkomna och allas åsikter bereds plats! Inom LS ryms även studiesociala aktiviteter genom bl.a. projekten LÄSK, Introduktionsinternatet och Medicinar-SM! 

Facebook: @lakarsektionen
http://www.lakarsektionen.se
https://medicinskaforeningen.se


Svenska Läkaresällskapet (SLS) är den svenska läkarkårens oberoende vetenskapliga professionsorganisation. SLS är politiskt obundna, och arbetar med frågor kring vetenskap, utbildning och etik. Vidare fungerar SLS återkommande som en viktig remissinstans vid statliga utredningar. SLS Kandidat- och Underläkarförening (KUF) är den studentdrivna delen av organisationen med en central styrelse och lokala representanter i de flesta studieorter. KUF anordnar lokala aktiviteter, debatter och seminarier. Som medlem i SLS/KUF finns möjligheter att få söka forskningsstipendier! 

Facebook: @kandidatforening 
https://www.sls.se/…/om-kandidat–och-un…/lokala-foreningar/
https://www.sls.se


Läkarförbundet (LF) är den fackliga organisationen för läkare i Sverige. Sveriges Läkarförbund Student Stockholm (SLFSS) är den lokala filialen av deras studentförening som syftar att stötta läkarstudenter på KI i frågor som rör utbildningskvalitet, klinisk praktik, AT, rättigheter på arbetsmarknaden och inom forskningsvärlden. SLF Student Stockholm delar ut ett projektbidrag till enskilda medlemmar eller studentorganisationer och har en rad samarbeten knutna till KI. Även handledarpris, AT-mässan samt UL-vik föreläsningar tillhör kärnverksamheten. Två andra viktiga frågor är psykisk ohälsa samt alternativa karriärvägar för läkare. Vid medlemsskap ingår prenumeration på Läkartidningen, och möjlighet att beställa en snygg namnskylt gratis!

Facebook: @SLFStudentStockholm
https://slf.se/student/lokalavdelningar/stockholm/
https://slf.se