Vilka är vi?

Läkarsektionen är den sektion inom Medicinska Föreningen som representerar alla Karolinska Institutets (KI) läkarstudenter i utbildningsrelaterade frågor. Genom våra studentrepresentanter finns vi med i terminskollegier, temakollegier, kommittéer, programkollegiumet (PK), programnämnden (PN) samt olika arbetsgrupper. Läkarsektionen består av sektionens styrelse, studentrepresentanter och samtliga läkarstudenter på KI. Det innebär att du som läkarstudent på KI alltid är representerad av oss i utbildningsrelaterade frågor oavsett om du går på våra möten eller ej.