Terminskollegier

Det 6-åriga läkarprogrammet är indelat i olika terminskollegier.  Nedan kan du se vilka som är studentrepresentanter för respektive terminskollegium. 

För det nya 6-åriga läkarutbildningen finns det hittills 4 stycken olika terminskollegier. Varje terminskollegium är specifikt för varje termin på det nya läkarprogrammet. Nedan kan du se vilka kurser som tillhör respektive termin, vem som är ordförande för terminen och vilka som är studentrepresentanter. När arbetsgruppen sammanträder samlas berörda lärare som undervisar på terminen, ordförande samt studentrepresentanter. På terminskollegiemöte diskuterar de sammankallade frågor som är specifika för den specifika terminens kurser.

Nedan ser du vilka representanter som sitter i respektive terminskollegium. Du kan även läsa rapporter från de senaste mötena. 

Terminskollegium 1- Basvetenskap 1 & 2

Ordförande
Duarte Ferreira ([email protected])

Studentrepresentanter


Terminskollegium 2 – Basvetenskap 3 & 4

Ordförande
Björn Meister ([email protected])

Studentrepresentanter


Terminskollegium 3- Basvetenskap 5

Ordförande
Kent Jardemark ([email protected])

Studentrepresentanter


Terminskollegium 4 – Basvetenskap 6 & Medicinsk diagnostik med basvetenskaplig integrering

Ordförande
Eli Westerlund ([email protected])

Studentrepresentanter

Terminskollegium 5 – Klinisk medicin 1 – Invärtesmedicinsk inriktning

Ordförande
Agneta Månsson-Broberg ([email protected])

Studentrepresentanter