Temakollegier

Läkarutbildningen är uppdelad i 7 stycken olika temakollegier. Varje tema har just ett tema – det kan vara ex. ett flertal kurser som på ett eller annat sätt hänger ihop eller endast en kurs. Nedan kan du se vad respektive tema innehåller, vem som är ordförande för temat och vilka som är studentrepresentanter. När temat sammanträder samlas berörda lärare som undervisar på temat, ordförande samt studentrepresentanter. På temakollegiemöte diskuterar de sammankallade frågor som är specifika för just det temat. Frågor som visar sig vara på en mer generell nivå kan sedan lyftas i PR och om så passar arbetas ett beslutsunderlag fram till PN som då kan besluta i frågan. Mer om temakollegierna hittar du på KI:s hemsida

Nedan ser du vilka representanter som sitter i respektive temakollegium. Du kan även läsa rapporter från de senaste mötena. Kliniska terminer

Tema 3: Klinisk medicin – inriktning medicin, Termin 5-6

Ordförande
Pia Lundman ([email protected])

Studentrepresentanter


Tema 4: Klinisk medicin – inriktning kirurgi, Termin 7

Ordförande
Wilhelmina Ekström ([email protected])

Studentrepresentanter


Tema 5: Klinisk medicin – inriktning neuro, sinnen och psyke, Termin 9

Ordförande
Åsa Magnusson ([email protected])

Studentrepresentanter

Bibi Sara Said Anwar

Tema 6: Klinisk medicin – inriktning reproduktion och utveckling, Termin 10

Ordförande
Aida Wahlgren ([email protected])

Studentrepresentanter


Tema 7: Akutmedicin och Hälsa i samhälle och miljö, Termin 11

Ordförande
Karin Leander ([email protected])

Studentrepresentanter


Kontakt

Studentrepresentanter kan antingen nås via e-post till fö[email protected] eller via styrelsens e-postadress [email protected]