Om styrelsen

Vad gör styrelsen?

Läkarsektionens styrelse har ett övergripande ansvar att se till att aktuella utbildningsfrågor diskuteras och förs vidare till kollegier och kommittéer på läkarprogrammet som fattar beslut om dem. I dessa kommittéer och kollegier ser vi också till att det finns studentrepresentanter.

Dessutom har styrelsen både nationella och internationella samarbeten. Genom medverkan på s.k. OMSiS-möten får vi tillfälle att diskutera utbildningsfrågor med läkarstudenter från andra medicinska lärosäten. Vi åker också årligen på AMEE, en internationell pedagogisk konferens.

Utöver detta fungerar styrelsen som Läkarsektionens ansikte utåt. Vi anordnar informationstillfällen om Läkarsektionen under terminerna, uppdaterar information om vårt arbete på hemsidan och sociala medier, samt kallar regelbundet till sektionsmöten där alla läkarstudenter är välkomna.

Vad innebär det att vara med i styrelsen?

Att vara med i styrelsen är roligt och en unik möjlighet att kunna påverka läkarutbildningen! Styrelsen väljs in på sektionens årsmöte i december/januari, och har mandat på ett år. Under verksamhetsåret hålls styrelsemöten vanligen ca 2 ggr/månad, och sektionsmöten 3-4 st/termin.

Är du intresserad av att söka en post i styrelsen? Håll utkik för ansökan som öppnar under november månad.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare samt upp till 6 st övriga ledamöter. Bland ledamöter fördelas vanligen andra ansvarsposter såsom ekonomi, studentrepresentation, OMSiS, AMEE, marknadsföring/kommunikation och evenemang/infotillfällen. Läs mer under Styrelsen 2023 om vad de olika rollerna innebär.

Har du andra frågor om styrelsearbetet eller vill komma i kontakt med oss gällande ett ärende är du alltid välkommen att komma på något av våra styrelsemöten, eller kontakta oss.


Kontakta styrelsen

Styrelsen kontaktas via mail till [email protected]. Varje enskild styrelsemedlem når du via mail till fö[email protected]