Allmänt

Studentliv på KI!
Som läkarstudent på KI finns det ett stort utbud av aktiviteter att delta på och organisationer att engagera sig i! Det är ett fint sätt att få lära känna andra studenter inom sitt eget eller från något annat program, och här finns något som passar de flesta.

Medicinska Föreningen (MF) är studentkåren för alla studenter på KI (utom tandläkarprogrammet), och här finns det stor mängd utskott och kårföreningar som pysslar med allt från anordna sittning som den traditionsenliga Luciabalen (Programutskottet), sätta upp spex (Flix/Corpus Karrolina) eller erbjuda träning i alla sporter du kan tänka dig (Idrottsutskottet). Mer info hittar du på Medicinska Föreningens hemsida under “Studentliv”! Aktiviteterna i MF:s utskott och föreningar är riktade till och öppna för alla KI- studenter oavsett program.

Under Läkarsektionen (LS) samlas de MF-föreningar som primärt riktar sig till läkarstudenter. Här finns läkarprogrammets mottagningsverksamhet Introduktionsinternatet, nationella idrottstävlingen Medicinar-SM och läkarstudenternas egna festfixare LÄSK! Läs mer om dem under sin respektive flik här på sidan!


Är du intresserad av forskning? Studenter i Forskning (SiF) startade som en arbetsgrupp under Läkarsektionen men är numera ett utskott på MF och därmed öppet för studenter från alla program på KI. Läs mer på MF:s hemsida eller håll utkik efter nästa event via deras Facebook.