SMART psykiatri och Academic coach söker läkarstudenter

SMART psykiatri har precis startat upp projektet Academic coach där vi erbjuder specialanpassad läxhjälp för barn och ungdomar med NPF-diagnoser, språkstörningar, dyslexi och/eller läs- och skrivsvårigheter. Vi behöver fler coacher och anställer gärna läkarstudenter då vi anser att deras kompetens skulle lämpa sig väl för ändamålet.

Läs mer om tjänsten här!