6-åriga läkarprogrammet

Styrgrupp för beslut om kursansvar och resursfördelning inom läkarprogrammet