Driv en fråga

Finns det någonting du vill förändra på programmet? Här nedan finns en beskrivning av vilka olika instanser som du kan vända dig till:

 1. Du vill bli studentrepresentant.
  Du hittar mer information här.

 2. Din fråga handlar om något specifikt på en kurs eller ett viss sjukhus/site. 
  Exempel: en viss föreläsare är olämplig, duggans nivå är inte passande.
  Börja med att framföra dina åsikter på ett kursråd. Kursrådet är till för att inhämta åsikter om en specifik kurs eller moment.

 3. Din fråga handlar om något som påverkar flera kurser eller samma kurs men på flera sjukhus/siter.
  Exempel: du har åsikter om mentorsprogrammet, antalet obligatoriska timmar på en klinisk kurs.
  Om din fråga påverkar flera kurser eller samma kurs men på flera sjukhus/siter räcker inte kursrådet. Då är det dags att kontakta ett terminskollegium, temakollegium, kommitté eller en arbetsgrupp.

 4. Din fråga riktar sig framförallt till andra studenter, inte lärare.
  Exempel: du undrar vilka fördelar och nackdelar som finns med olika SVK:er, du är nyfiken på hur Läkarsektionen jobbar med aktuella frågor.
  Då kan du göra ett inlägg i Läkarsektionens Facebookgrupp “Diskussion med Läkarsektionen. Innan ditt inlägg publiceras måste det godkännas av en person i styrelsen.

 5. Passar din fråga inte in i något ovan?
  Då är du alltid välkommen att vända dig direkt till styrelsen som hjälper dig vidare. Du kan även kontakta oss direkt via vår hemsida.