Kommittéer

Kommittéerna liknar temakollegierna men representerar istället de olika strimmor som går genom läkarprogrammet. På möten för kommittén diskuterar man således frågor specifika för just den strimman.


Läkarprogrammets internationella kommitté (LINK)

Ordförande

Aida Wahlgren ([email protected])

Studentrepresentanter

 


Prov- och intervjubaserad antagning (PIL)

Ordförande
Claes Hultling ([email protected])

Studentrepresentanter


Professionell utveckling (PU)

Ordförande
Mini Ruiz ([email protected])

Studentrepresentanter


Primärvård (PV)

Ordförande
Helena Salminen ([email protected])

Studentrepresentanter


Studentvalda kurser (SVK)

Ordförande

Anna Freyschuss ([email protected])

Studentrepresentanter


Curriculumkommittén

Kommitté som arbetar med curriculum för det nya 6-åriga läkarprogrammet.

Ordförande
Anna Kiessling ([email protected])


Studentrepresentanter

Kontakt

Studentrepresentanter kan antingen nås via e-post till fö[email protected] eller via styrelsens e-postadress [email protected]