Kommittéer

Kommittéerna liknar temakollegierna men representerar istället de olika strimmor som går genom läkarprogrammet. På möten för kommittén diskuterar man således frågor specifika för just den strimman.

Vetenskaplig utveckling (VetU) – Avvecklat

Tidigare ordförande
Riita Möller ([email protected])


Läkarprogrammets internationella kommitté (LINK)

Ordförande

Aida Wahlgren ([email protected])

Studentrepresentanter

 


Prov- och intervjubaserad antagning (PIL)

Ordförande
Claes Hultling ([email protected])

Studentrepresentanter


Professionell utveckling (PU)

Ordförande
Mini Ruiz ([email protected])

Studentrepresentanter


Primärvård (PV)

Ordförande
Helena Salminen ([email protected])

Studentrepresentanter


Studentvalda kurser (SVK)

Ordförande

Anna Freyschuss ([email protected])

Studentrepresentanter


Curriculumkommittén

Kommitté som arbetar med curriculum för det nya 6-åriga läkarprogrammet.

Ordförande
Anna Kiessling ([email protected])


Studentrepresentanter

Towe Andersson

Kontakt

Studentrepresentanter kan antingen nås via e-post till fö[email protected] eller via styrelsens e-postadress [email protected]