FUM

Fullmäktige

Fullmäktige är Medicinska Föreningens högst beslutande organ, v.g. läs mer på MF:s hemsida. Läkarsektionens representant tillsätts av sektionen själv.

Studentrepresentant:

Nedan kan du läsa kommitténs rapporter som uppdateras löpande.