FUM

Fullmäktige

Fullmäktige är Medicinska Föreningens högst beslutande organ, v.g. läs mer på MF:s hemsida. Läkarsektionens representant tillsätts av sektionen själv.

Nedan kan du läsa kommitténs rapporter som uppdateras löpande

Studentrepresentant:

Ivan Bekhali

Naltor Berisha (Suppleant)

.