Dokument

Behandling av personuppgifter

Läkarsektionen behöver ibland behandla studenters personuppgifter för sin verksamhet, hur detta regleras finns angivet i detta dokument. Läkarsektionen har inte upprättat egna register utan använder uteslutande MFs medlemsregister. Dokumentet finns tillgängligt här.

Guide till att vara studentrepresentant

Läkarsektionen har tagit fram en guide till vilka uppgifter en studentrepresentant har. Dokumentet finns tillgängligt här.

Resultat CKU VIL 2015

Här hittar du det sammanställda resultatet av CKUs (Centrum för klinisk utbildning) enkät om verksamhetsförlagd utbildning under 2015.

Kursutvärdering läkarprogrammet

Här finns en sammanfattning av läkarprogrammets kursvärderingar, kursutvärderingar och samtal med kursansvariga VT 2015. En rapport från enheten för utvärdering, LIME KI.

Meritlista för utbytesstudier, LINK

Här finns den nya, uppdaterade meritlistan för utbytesstudier.

Protokoll angående kollot från PN den 15 mars 2018

Projekt

Detaljerade lärandemål 2019

Rapport

Enkät

Svar