AMEE

The Association for Medical Education in Europe (AMEE) är en internationell organisation med medlemmar i över 90 länder. Varje år arrangerar AMEE en internationell konferens med fokus på medicinsk utbildning och pedagogik.

I fyra dagar presenteras aktuell forskning inom ämnet på flera olika sätt – workshops, symposium, posters och kortare presentationer. Detta är ett utmärkt tillfälle för oss inom sektionen att se vad som är aktuellt världen över och samla inspiration till vad vi kan göra på KI. Detta kan röra allt ifrån examinationer till studentinflytande.


Läkarsektionens bidrag på AMEE

2021

Glasgow – på distans

AMEE fick återigen hållas på distans på grund utav Covid-19 pandemin. Även i år resulterade det i en virtuell konferens, vilket möjliggjorde att fler kunde delta på konferensen. Från Läkarsektionen deltog därför både styrelsemedlemmar och studentrepresentanter! 

2020

Glasgow – på distans

På grund av Covid-19 fick AMEE hållas på distans. Det blev en virtuell konferens där man fick skapa sin egna “avatar” – lite som i Sims. Nedan ser ni Ib Green Petersens (ordförande 2020) avatar på konferensen. Detta möjliggjorde däremot att fler kunde delta på konferensen, även studentrepresentanter. Totalt deltog 11 medlemmar från Läkarsektionen! 

2019

Wien

Adele Kastensson presenterade resultat från arbetsgruppen för Genomströmningsanalys. Sektionen bidrog också via OMSiS-ansvarige Nicole Laszlo till presentation om OMSiS arbete med nationellt samarbete för studentrepresentation.

2017

Helsingfors

Sektionen presenterade för första gången eget material om vår enkätstudie om lärplattformer som vi genomförde under slutet av 2016. På bild Johanna Palmgren.