AMEE

The Association for Medical Education in Europe (AMEE) är en internationell organisation med medlemmar i över 90 länder. Varje år arrangerar AMEE en internationell konferens med fokus på medicinsk utbildning och pedagogik.

I fyra dagar presenteras aktuell forskning inom ämnet på flera olika sätt – workshops, symposium, posters och kortare presentationer. Detta är ett utmärkt tillfälle för oss inom sektionen att se vad som är aktuellt världen över och samla inspiration till vad vi kan göra på KI. Detta kan röra allt ifrån examinationer till studentinflytande.

Internationellt möte som nationell mötesplats – LS motsvarigheter från alla svenska universitet på plats!

Läkarsektionens bidrag på AMEE

2023

Glasgow

Majoriteten av styrelsen medverkade på AMEE konferensen i Glasgow. Årets tema var “Inclusive Learning Environments to Transform the Future”. Vi fick höra många intressanta föreläsningar och delta på flera workshops. Tillbaka till KI tog vi med oss olika verktyg och anpassningar som KI kan införa både i praktiken och det teoretiska för att bli mer inkluderande oavsett etnicitet, kön, handikapp och sexuell läggning. Ett urval av studenter fick också prova AMBOSS, ett digital verktyg för teoretisk instudering, efter konferensen och nu undersöker KIB dess nytta och eventuell möjlighet att ta in till KI.

2021

Glasgow – på distans

AMEE fick återigen hållas på distans på grund utav Covid-19 pandemin. Även i år resulterade det i en virtuell konferens, vilket möjliggjorde att fler kunde delta på konferensen. Från Läkarsektionen deltog därför både styrelsemedlemmar och studentrepresentanter! 

2020

Glasgow – på distans

På grund av Covid-19 fick AMEE hållas på distans. Det blev en virtuell konferens där man fick skapa sin egna “avatar” – lite som i Sims. Nedan ser ni Ib Green Petersens (ordförande 2020) avatar på konferensen. Detta möjliggjorde däremot att fler kunde delta på konferensen, även studentrepresentanter. Totalt deltog 11 medlemmar från Läkarsektionen! 

2019

Wien

Adele Kastensson presenterade resultat från arbetsgruppen för Genomströmningsanalys. Sektionen bidrog också via OMSiS-ansvarige Nicole Laszlo till presentation om OMSiS arbete med nationellt samarbete för studentrepresentation.

2017

Helsingfors

Sektionen presenterade för första gången eget material om vår enkätstudie om lärplattformer som vi genomförde under slutet av 2016. På bild Johanna Palmgren.